Polityka prywatności i plików cookie

     Przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych, które zostały nam powierzone pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.vita-med.bytom.pl, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 3, 41-933 Bytom, NIP: 6262915867 REGON: 240913950 KRS: 0000306088. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: vitamed11@poczta.onet.pl lub poprzez numer telefonu: 32 286 57 42.

 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@medkomp.pl

 

III. Dane osobowe są przetwarzane  są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.


IV. Odwiedzając naszą stronę internetową, dochodzi do gromadzenia:

        Danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,

        Danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie,

        Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalej części polityki prywatności oraz w obowiązku informacyjnym dla pacjentów.


V.  Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.


VI. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z zawartej umowy, zgody użytkownika strony internetowej, akceptacji plików cookie lub przepisów prawa.


VII. W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

Przetwarzanie danych w ramach formularza kontaktowego (zawarcie i realizacja umowy, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy, udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego).

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – do czasu realizacji umowy, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tych okresach przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują nam Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu umówienia wizyty, uzyskania recepty lub skorzystania z innych świadczeń opieki zdrowotnej), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO  – “zgoda”.

 

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów lub pacjentów w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do czasu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

VIII. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu: 

       prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

       prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

       prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy  podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 

     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: vitamed11@poczta.onet.pl

 

IX. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych  do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

X. Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.

XI. Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki   i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

Pliki cookie

I.  Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa www.vita-med.bytom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II.  Pliki cookie to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony www.vita-med.bytom.pl

III.  Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

IV.  Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika strony. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.

V.  Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.

VI.  Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).

VII. Chcąc zablokować pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz  https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpośrednio w poszczególnych przeglądarkach: 

VIII.  Pragniemy poinformować, że korzystanie ze strony internetowej www.vita-med.bytom.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na naszej stronie internetowej.

IX.    Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.

X.    Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:

  •  „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika strony.

Postanowienia końcowe

I.            Zasady określone w Polityce Prywatności i plikach cookie podlegają prawu polskiemu.

 

II.            Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r.

Skip to content